Transfer


Cene prevoza su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Za putovanja u inostranstvo vožnje se posebno ugovaraju.

1. MERCEDES VITO  - 8

- auto dan - 100 EUR

- cena po km  - 0,35 EUR
2. MERCEDES SRINTER - 19 + 1 

- auto dan - 170 EUR

- cena po km  - 0,55 EUR

3. IVECO - 19 + 1 + 1

- auto dan - 170 EUR

- cena po km  - 0,55 EUR

4. Autobus SETRA 315 UL

- auto dan – 340 EUR

- cena po km – 1,10 EUR

5. MERCEDES SRINTER 8 + 1

- auto dan – 120 EUR

- cena po km – 0,40 EUR